BILDSTÄLLNING REPRO ORIGINAL

Ibland behöver man göra det ögat sett men som inte kameralinsen uppfattat. Eller så vill man lätta på färgerna, öka kontrasten eller skapa en svartvit bild som har den riktiga känslan av att vara just svartvit.

I varje bild så finns det oftast mer information att hämta än vad betraktaren ser. Mörkare partier kan ljusas upp och information hämtas, eller tvärtom. Allt för att få en mer balanserad bild.

Steg två är att anpassa bilden för tryck. Detta steg är helt beroende på vilken papperskvalité den skall tryckas på. Oftast har tryckeriet där dokumentet skall tryckas en standard- eller speciell icc-profil, men i vilket fall som helst så kan bilden behöva behandlas därefter. Speciellt om den skall gå i dagspress, vilken går att läsa mer om
här.

Dra i reglaget för att se före-efter

Copyright byBauer 2014 All rights reserved